Nutricia Academia Uddannelsedag

4 December 2017

Ny indsigt i håndteringen af sygdomsrelateret underernæring hos ældre patienter i kommunalt regi.

I et foredrag ved ESPEN 2017 fortæller Dr. Rebecca Stratton, om de negative konsekvenser undernæring har for samfundet. En undersøgelse udarbejdet af BAPEN og NIHR(National Institute of Health and Research) viser, at en ud af 20 voksne i England er påvirket af underernæring. Dette koster det engelske samfund 20 mia. pund om året, hvor ældre over 65 står  for 52% af disse omkostninger. Omkostninger skyldes bl.a., at de underernærede patienter har flere og længere hospitalsophold, samt flere lægebesøg (illustreret i nedenstående tabel).

Klik her for at se Dr. Strattons fulde foredrag på nutrciacongress.com

Besparelse med korrekt håndtering af underernæring.
Samme undersøgelse viser, at man kan spare op til 123.000 pund per 100.000 indbyggere ved at investere i ernæringsscreening og ernæringsplan. Der er robust evidens for effekten af ernæringsdrikke i forhold til at øge indtaget af energi og protein hos ældre, samt øget livskvalitet.

Underernæring koster Danmark mere end 6 mia dkk – klik her for at læse mereDel artikel

Vidste du?

Her kan man skrive lidt yderligere relevant info, der kan linke til produktinfo eller anden artikel / TA eller……

 

Referencer

1. http://www.bapen.org.uk/pdfs/economic-report-short.pdf

Print Page