Sjældnedagen – 28. februar 2019 #RareDiseaseDay

26 February 2019

Sjældnedagen – 28. februar 2019 #RareDiseaseDay

En sjælden diagnose defineres ved at færre end én ud af 10.000 mennesker diagnosticeres.

For Danmark betyder det, at der er mindre end 600 mennesker med samme diagnose. Diagnoserne er som oftest medfødte og arvelige. Symptomerne kan forekomme umiddelbart efter fødslen eller senere i livet. For mange af disse diagnoser findes ingen helbredende behandling, men symptomerne kan forebygges, begrænses eller behandles.

Som en del af Nutricias portefølje inden for medicinsk ernæring arbejder vi også med sjældne sygdomme som medfødte metaboliske sygdomme, herunder PKU.

For mange opleves det ensomt at have en sjælden diagnose. I Nutricia har vi valgt at anerkende og markere Sjældnedagen ved at dele en historie om en patient og hans families erfaring med en sjælden diagnose. Se filmen om Harry, og om hvordan det er at leve med Tyrosinæmi type 1 her.

For mere information om sjældne diagnoser, se www.sjaeldnediagnoser.dk.Del artikel

Print Page