Ideel proteinkvalitet og god tolerance med p4 proteinblanding

Proteiner er vigtige for vedligeholdelse af muskelmasse og styrke og i sidste ende god rehabilitering og uafhængighed. Høj proteinkvalitet og god tolerance har betydning i denne sammenhæng.

Proteinkvalitet

Jo højere proteinkvalitet, jo mere effektivt kan kostproteinet udnyttes til proteinsyntese i kroppen, fx til at opbygge muskelmasse.
Proteinkvalitet er et udtryk for, i hvor høj grad aminosyresammensætningen fra kosten matcher menneskets aminosyrebehov, defineret af WHO/FAO (1,2).

Proteinkvalitet bestemmes af proteinets aminosyrescore og fordøjelighed. Aminosyrescore er defineret som mængden af hver essentiel aminosyre i et kostprotein sammenlignet med menneskets behov for den pågældende aminosyre. Den essentielle aminosyre, som har lavest score, kaldes den begrænsende aminosyre og definerer den essentielle aminosyrescore for hele proteinet. Overskud af øvrige aminosyrer går til spilde. Protein af høj kvalitet har en aminosyresammensætning i tråd med menneskets behov.

Se vores video og lær mere om proteinkvalitet.

 

Hvis indtaget af essentielle aminosyrer er præcis det samme som behovet, vil proteinsyntesen være optimal. Dette er dog en meget teoretisk situation.

 

 

 

 

 

 

Hvis indtaget af en eller flere af de essentielle aminosyrer er lavere end behovet, vil kun en andel af proteinsyntesen finde sted. I dette tilfælde er den grønne aminosyre den begrænsende aminosyre. Overskud af øvrige aminosyrer går til spilde.

Betydningen af ikke-essentielle aminosyrer under sygdom

Selvom vi normalt ikke giver dem meget opmærksomhed, kan de ikke-essentielle aminosyrer blive vigtige under sygdom. Under normale omstændigheder kan kroppen omdanne essentielle aminosyrer til ikke-essentielle, og vi har derfor ikke behov for at få dem tilført via kosten. Under sygdom kan nogle ikke-essentielle aminosyrer imidlertid blive konditionelt essentielle, hvilket vil sige, at kroppen ikke længere er i stand til at danne dem i tilstrækkelig mængde. Tilføres en konditionelt essentiel aminosyre ikke i tilstrækkelig mængde via kosten, kan den blive den begrænsende aminosyre og derved definere aminosyrescoren og i sidste ende kvaliteten af hele proteinet. Tilstrækkeligt indtag af ikke-essentielle aminosyrer kan derfor være vigtigt under sygdom.

Hvordan sikres et tilstrækkeligt indtag af essentielle og ikke-essentialle aminosyrer?

Mælkeproteiner har et højt indhold af essentielle aminosyrer, mens vegetabilske proteiner typisk har et højere indhold af ikke-essentielle aminosyrer. Ved at kombinere mælkeproteiner med vegetabilske proteiner kan proteinkvaliteten forbedres både mht. essentielle og ikke-essentielle aminosyrer.

Nutricias p4 proteinblanding består af to mælkeproteiner; valle og kasein og to vegetabilske proteiner; soya- og ærteprotein.

Nutricias p4 proteinblanding har ideel proteinkvalitet med en aminosyresammensætning i tråd med menneskets aminosyrebehov, som defineret af WHO og FAO (1,2).

P4 har højere essentiel aminosyrescore end de individuelle proteinkilder og er bedre balanceret ift. konditionelt essentielle aminosyrer.

Hvad med fordøjelighed?

For at vurdere proteinets faktiske kapacitet til at imødekomme aminosyrebehovet, skal aminosyrescoren korrigeres af proteinets fordøjelighed. Der er mindre forskelle i fordøjelighed af aminosyrer fra forskellige proteinkilder typisk anvendt i medicinsk ernæring, men overordnet er aminosyrefordøjeligheden 95-100% (3,4), hvilket betyder, at stort set hele proteinet fordøjes og er tilgængeligt for proteinsyntese.

Et randomiseret cross-over studie som undersøgte tilgængeligheden af aminosyrer fra hhv. p4, kasein, valle, soya og ærter (målt som postprandial aminosyrekoncentration i plasma) fandt, at forskellene i proteinernes aminosyreindhold blev reflekteret i plasma. Derudover fandt man, at tilgængeligheden af p4 proteinblandingen (udtrykt som summen af alle aminosyrer) var den samme som for kasein og valle, og signifikant højere end soya og ærter (5).

Tolerance

Toleranceproblemer som nedsat ventrikeltømningshastighed kan have negativ indflydelse på, hvor meget sondeernæring der kan indgives, og kan derved kompromittere ernæringsbehandlingen og i sidste ende udfaldet. Proteinsammensætningen i sondeernæringen kan påvirke ventrikeltømningshastigheden. Se vores video og lær hvordan Nutrison med p4 proteinblanding addresserer toleranceproblemer.
Der kan være forskellige årsager til toleranceproblemer ifm. sondeernæring. Selve produktet kan have en betydning, men det er også væsentligt at overveje medicinen såvel som håndtering og hygiejne omkring sondeernæringen.

Se vores video og lær hvordan Nutrison med p4 proteinblanding addresserer toleranceproblemer.

 

Hvordan bliver tolerancen påvirket af proteinblandingen?

Nutricias p4 proteinblanding er en kombination af fire forskellige proteinkilder, som komplementerer hinanden og støtter god tolerance ved at forbedre ventrikeltømningen.

Et in vitro-studie har vist, at p4 ikke koagulerer i ventriklen sammenlignet med kaseindominant sondeernæring (6). Disse resultater er senere blevet bekræftet i en post hoc analyse af et randomiseret, kontrolleret studie vha. MR-scanninger (7). Et dobbeltblindet, cross-over, randomiseret studie har desuden påvist, at ikke-koagulerende p4 proteinblanding tømmes hurtigere fra ventriklen sammenlignet med koagulerende kaseindominant sondeernæring, målt vha. MR-scanninger (8).

Pga. de ikke-koagulerende egenskaber, forbedrer p4 ventrikeltømningen og støtter derved god tolerance.

 

Nutrison

Nutricia tilbyder en komplet portefølje af Nutrison sondeernæring med p4, som dækker de forskellige ernæringsbehov – fra hospitalet til hjemmet.

Nutrison Protein Plus Energy

Nutrison Protein Plus Energy

Nutrison Protein Plus Energy er en ernæringsmæssig komplet protein- og energitæt fiberfri sondeernæring, der er klar til brug. Til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring hos patienter med øget proteinbehov, f.eks. metabolisk stress. Glutenfri. Laktosefri.

Læs mere
Nutrison Protein Plus Energy Multi Fibre

Nutrison Protein Plus Energy Multi Fibre

Ernæringsmæssig komplet protein- og energirig sondeernæring tilsat kostfibre (MF6TM Multi Fibre blanding). Til ernæringsmæssig håndtering af sygdomsrelateret underernæring hos patienter med øget proteinbehov/metabolisk stress. Glutenfri. Laktosefattig.

Læs mere
Nutrison Energy

Nutrison Energy

Ernæringsmæssig komplet sondeernæring til patienter med et højt energibehov. Valle-domineret proteinblanding bestående af animalske og vegetabilske proteinkilder. Beriget med fiskeolie. Glutenfri. Laktosefattig.

Læs mere
Nutrison Energy Multi Fibre

Nutrison Energy Multi Fibre

Ernæringsmæssig komplet sondeernæring tilsat kostfibre (MF6™ Multi Fibre blanding) til patienter med et øget energibehov. Valle-domineret proteinblanding bestående af animalske og vegetabilske proteinkilder. Beriget med fiskeolie. Glutenfri. Laktosefattig.

Læs mere

Vil du vide mere om proteinkvalitet og tolerance?

Book et møde med din lokale produktspecialist.

Find din lokale produktspecialist her. 

Referencer

  1. Food and Agriculture Organization of the United Nations – Report of an FAO Expert Consultation. Italien. Rom. 2013.
  2. World Health Organization 2007. WHO technical Report Series 935.
  3. Rutherfurd SM, Fanning AC, Miller BJ & Moughan PJ. J Nutr. 2015;145(2):372-9
  4. Moughan PJ et al The Journal of Nutrition. 2005;135(3): 404-409
  5. Liu J, Klebach M, Visser M & Hoffman Z. Nutrients 2019;11:2613
  6. van den Braak CCM, Klebach M, Abrahamse E et al. Clinical Nutrition 32, 765-771.
  7. Klebach M, Hofman Z, Bluemel S et al. JPEN 2016.
  8. Kuyumcu S, Menne D, Circic J et al. 2014. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 39, 544-551.