Dette er en informationsside til sundhedsfagligt personale

Nutricia har et stærkt ønske om at øge kendskabet til medicinsk ernæring blandt sundhedspersonale. Vi holder hospitaler, plejehjem, hjemmepleje, studerende, apoteker og grossister opdateret om produktudvikling, forskning og studier samt vore kurser og faglige arrangementer. Bekræft venligst at du er sundhedsfagligt personale for at fortsætte. Hvis du er patient eller pårørende kan vi også hjælpe dig med at komme til vore sider målrettet dig. Hvis du ønsker at ændre dit valg i fremtiden, skal du slette dine cookies.

SCREENING AF RISIKO FOR UNDERERNÆRING

THE PAEDIATRIC NUTRITION SCREENING TOOL (PNST)

Børn, som er diagnosticeret med ADHD, og som er i medicinsk behandling, er rapporteret til at være i 60% større risiko for at blive undervægtige sammenlignet med børn uden en ADHD diagnose (1).

The Paediatric Nutrition Screening Tool (PNST)* er et valideret værktøj til ernæringsscreening, hvor man hurtigt, enkelt og effektivt kan identificere pædiatriske patienter i risiko for underernæring (2).

PNST inkluderer 4 spørgsmål og kan gennemføres på kun 2 minutter. PNST kan udføres af sundhedsprofessionelle sammen med forældrene eller af forældrene selv.

FIRST LINE NUTRITIONAL EVALUATION OF ADHD CHILDREN

NICE guidelines for ADHD angiver, at vægt og højde hos børn og unge, der får medicinsk behandling, skal måles og indsættes i vækstkurver regelmæssigt (3). Rutinemæssig udførelse af PNST og monitorering af tilvækst gennem mål af vægt og højde, under hensyntagen til tidligere kost- og tilvækst anamnese kan give en tilstrækkelig indledende vurdering af ernæringsstatus hos børn med ADHD, der er i medicinsk behandling.

Børn med ADHD vurderes på (1) kostanamnese og tilvækst (2) vægt og højde udvikling samt (3) screening af nuværende situation med PNST. Dette er en simpel og hurtig evaluering til at identificere børn i risiko for ernæringsproblemer eller underernæring. Patienter i risiko bør gennemgå en grundig ernæringsmæssig behandling.

STØTTE TIL FORÆLDRE MED KOST- OG VÆSKEDAGBOG

Hvis screeningen med PNST viser, at barnet har brug for yderligere ernæringsvurdering, kan en kost- og væskedagbog være en praktisk støtte for barnet og familien ved måltiderne og i de daglige rutiner.

En diætist kan også bede familien om en mere detaljeret kost- og væskedagbog for at kunne vurdere næringsindtagelsen mere korrekt og derigennem opstille en individuel ernæringsplan for barnet.

Læs mere om ADHD

Det er vist, at op til 65% af børn med ADHD i medicinsk behandling oplever nedsat appetit eller appetitløshed som bivirkning til behandlingen. Lær mere om konsekvenserne af nedsat appetit.

BØRN MED ADHD OG RISIKO FOR UNDERERNÆRING

Det er vist, at op til 65% af børn med ADHD i medicinsk behandling oplever nedsat appetit eller appetitløshed som bivirkning til behandlingen. Lær mere om konsekvenserne af nedsat appetit.

Læs mere
Der er flere made at understøtte en overordnet bedre ernæringsindtagelse hos børn diagnosticeret med ADHD. Lær mere om måltids tips & tricks til den daglige rutine.

STØTTE OMKRING ERNÆRING TIL BØRN OG FORÆLDRE

Der er flere made at understøtte en overordnet bedre ernæringsindtagelse hos børn diagnosticeret med ADHD. Lær mere om måltids tips & tricks til den daglige rutine.

Læs mere
En bedre ernæringsstatus er overordnet associeret med øget trivsel, og kan også forbedre det kliniske outcome for underernærede børn med ADHD. Lær mere om FORTINI.

ERNÆRINGSTILSKUD TIL BØRN MED ADHD

En bedre ernæringsstatus er overordnet associeret med øget trivsel, og kan også forbedre det kliniske outcome for underernærede børn med ADHD. Lær mere om FORTINI.

Læs mere

Referencer

  1.  Waring ME, et al. Overweight in children and adolescents in relation to attentiondeficit/hyperactivity disorder: results from a national sample. Pediatrics 2008;122:1– 6.
  2. White, et al. Simple Nutrition Screening Tool for Pediatric Inpatients. J Parenter Enteral Nutr 2016;40:392-8.
  3. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management. NICE guideline. Published: 14 March 2018 www.nice.org.uk/guidance/ng87

*The full version of the PNST study is available through journal subscription, in which further instructions are found. Nutricia also recommends to reach out to the corresponding author Dr. Melinda White for support in clinical implementation.