BØRN MED ADHD OG RISIKO FOR UNDERERNÆRING

MEDICINSK BEHANDLING OG BIVIRKNINGER

I dag er 25.000 danske børn diagnosticeret med ADHD, hvoraf 18.000 er i medicinsk behandling for deres symptomer (1,2). I 65-75% tilfælde rapporteres der positive effekter af medicinen (3), dog er nedsat appetit, mavesmerter og hovedpine almindelige bivirkninger, der skal medtages i den overordnede vurdering af behandlingsresultatet (4).

SE MINI-RAPPORTEN OM ADHD OG APPETIT

Hvordan er behandlingen?

25.000 BØRN DIAGNOSTICERET MED ADHD

Hvordan er behandlingen?

Men hvad med birvirkningerne?

18.000 FÅR MEDICINSK BEHANDLING

Men hvad med birvirkningerne?

Er fejlernæring et problem?

OP TIL 65 % OPLEVER NEDSAT APPETIT

Er fejlernæring et problem?

Hvilke konsekvenser har det?

CA. 50 % ER UNDERERNÆREDE

Hvilke konsekvenser har det?

NEDSAT APPETIT & RISIKO FOR UNDERERNÆRING

Studier viser, at op til 65% af børn med ADHD oplever nedsat appetit som bivirkning af centralstimulerende medicin (4,5). I undersøgelser, hvor børnepsykiatere og forældre er blevet adspurgt, beskrives forekomsten endda højere (6,7).

Endvidere viser studier, at halvdelen af alle børn med medicinsk behandling af ADHD kan være underernærede på grund af reduceret appetit og tilhørende vægtnedgang (8,9). Netop disse bivirkninger, nedsat appetit og vægtnedgang, er de mest almindelige årsager til, at den medicinske behandling justeres eller afbrydes helt (10).

UNDERERNÆRING OG FORRINGET LIVSKVALITET

Nedsat appetit og medfølgende risiko for underernæring forringer ikke kun barnets situation i det daglige, det kan også påvirke barnets vækst, fremtidige udvikling og livskvalitet (12,13).

Udviklingen sker hurtigt i barndommen, og underernæringens negative effekter påvirker både læring, opførsel og kognition hos børnene (12).

En ADHD-diagnose kan generelt indebære lavere sundhedsrelateret livskvalitet (14). For børn med ADHD og yderligere udfordringer som følge af underernæring, kan livskvaliteten således forventes at blive påvirket i endnu højere grad.

Vil du vide mere?

Børn, som er diagnosticeret med ADHD, og som er i medicinsk behandling, er rapporteret til at være i 60% større risiko for at blive undervægtige sammenlignet med børn uden en ADHD diagnose.

SCREENING AF RISIKO FOR UNDERERNÆRING

Børn, som er diagnosticeret med ADHD, og som er i medicinsk behandling, er rapporteret til at være i 60% større risiko for at blive undervægtige sammenlignet med børn uden en ADHD diagnose.

Læs mere
Der er flere måder at understøtte en overordnet bedre ernæringsindtagelse hos børn diagnosticeret med ADHD. Lær mere om måltids tips & tricks til den daglige rutine.

STØTTE OMKRING ERNÆRING TIL BØRN OG FORÆLDRE

Der er flere måder at understøtte en overordnet bedre ernæringsindtagelse hos børn diagnosticeret med ADHD. Lær mere om måltids tips & tricks til den daglige rutine.

Læs mere
En bedre ernæringsstatus er overordnet associeret med øget trivsel, og kan også forbedre det kliniske outcome for underernærede børn med ADHD. Lær mere om FORTINI.

ERNÆRINGSTILSKUD TIL BØRN MED ADHD

En bedre ernæringsstatus er overordnet associeret med øget trivsel, og kan også forbedre det kliniske outcome for underernærede børn med ADHD. Lær mere om FORTINI.

Læs mere

Referencer

(1) Prævalens, incidens og aktivitet i sundhedsvæsenet for børn og unge med angst eller depression, ADHD og spiseforstyrrelse. 2017.

(2) Rockwool Fondens Forskningsenhed. Nyhedsbrev, september 2014.

(3) Christoffersen MN, et al. ADHD-indsatser: En forskningsoversigt. SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd 2011; 11:14

(4) Aagaard L, et al. The occurrence of adverse drug reactions reported for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) medications in the pediatric population: a qualitative review of empirical studies. Neuropsychiatr Dis Treat 2011;7:729-44.

(5) Padilha SCOS, et al. Efficacy and safety of drugs for attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a network meta-analysis. Eur Child Adolesc Psychiatry 2018;27:1335-45

(6) Appetite loss in children/adolescents with ADHD, Nutricia undersøgelse udført af ConfiMax, marts 2017.

(7) Undersökning om näring och kost vid ADHD, Nutricias undersøgelse i samarbejde med Underbara ADHD, september 2018.

(8) Sha’ari N, et al. Nutritional status and feeding problems in pediatric attention deficit–hyperactivity disorder. Pediatr Int 2017;59: 408-15.

(9) Durá-Travé T, et al. Nutrition and attention deficit hyperactivity disorder: developmental follow-up of the anthropometric variables of a group of patients receiving treatment with osmotic controlled-release methylphenidate. Rev Neurol 2011;53:257-64.

(10) Frank E, et al. Examining why patients with attention-deficit/hyperactivity disorder lack adherence to medication over the long term: a review and analysis. J Clin Psychiatry 2015;76:e1459-68.

(11) Wallace M, et al. Better care through better nutrition: value and effects of medical nutrition – A summary of the evidence base. 4th version. Brussels: MNI, 2017.

(12) Stratton RJ, et al. Disease-related malnutrition: an evidence based approach to treatment. Wallingford: CABI Publishing; 2003.

(13) Wallace M, et al. Better care through better nutrition: value and effects of medical nutrition – A summary of the evidence base. 4th version. Brussels: MNI, 2017.

(14) Riley AW, et al. Factors related to health-related quality of life (HRQoL) among children with ADHD in Europe at entry into treatment. Eur Child Adolesc Psychiatry 2006;15(1):38-40