Komælksallergi

En allergisk reaktion på fødevarer opstår, når kroppens immunsystem reagerer uhensigtsmæssigt på noget i en bestemt fødevare.

Komælksallergi

Vores immunsystem arbejder hårdt for at beskytte os mod infektioner ved at angribe de virusser og bakterier, der kan gøre os syge. En allergisk reaktion på fødevarer opstår, når kroppens immunsystem reagerer uhensigtsmæssigt på noget i en bestemt fødevare. I tilfælde af komælksallergi (også kaldet komælksproteinallergi eller blot mælkeallergi) reagerer immunsystemet på proteinerne indeholdt i komælk (1). Komælksallergi er den mest almindelige fødevareallergi i den tidlige barndom, og rammer 2-5% af spædbørn (1). Symptomerne dækker bredt (fx diarré, hvæsen og eksem) og kan være en stor byrde og stresfaktor for både spædbarnet og familien

Hypoallergene modermælkserstatninger

Amning sikrer, at spædbørn får den bedste ernæring for at vokse og udvikle sig sundt. Amning siges også at være en vigtig faktor for mor-barn-bindingen. Selvom amning er bedst for børn, også når de har komælksallergi, kan nogle spædbørn med komælksallergi, som er meget følsomme, alligevel få allergiske reaktioner gennem brystmælken. Dette betyder ikke, at spædbarnet er allergisk over for selve brystmælken, men at barnet reagerer på de små mængder komælksproteiner, som går fra morens kost til barnet via brystmælken. Hvis moren føler, at udelukkelsen af mælkeprodukter fra hendes egen kost ikke er muligt, kan en sundhedsfaglig anbefale, at spædbarnet i stedet får en såkaldt ‘hypoallergen’ erstatning. Hypoallergene erstatninger findes i to former: ekstensivt hydrolyseret formula (eHF) og aminosyrebaseret formula (AAF). I modsætning til eHF er AAF baseret på rene aminosyrer, hvilket yderligere reducerer risikoen for allergiske reaktioner overfor komælksprotein.(2) eHF modermælkserstatninger anbefales endvidere af Sundhedsstyrelsen til allergiforebyggelse de første 4 måneder af spædbarnets liv, såfremt mor ikke ammer, og såfremt barnet har en særlig risiko for udvikling af allergi.(3) Ved særlig risiko forstås, at enten en forælder eller søskende har eller har haft en lægediagnosticeret allergi.(3)

Er du sundhedsfagligt personale?

Læs mere om vores produkter som er egnet til børn med komælksallergi.

Til vores produkter

Referencer

(1) DRAMCA. WAO Journal April 2010.

(2) Wood. Pediatrics Vol. 111 No. 6 June 2003.

(3) Sundhedsstyrelsen, Ernæring til spædbørn og småbørn. 2017. 3.udgave, 1.oplag.