Kræft

Mennesker med kræft er i risiko for at bliver underernærede, både på grund af den fysiske og metaboliske påvirkning, sygdommen har på kroppen, men også antikræftbehandlingen kan bidrage til underernæring.

Kræft

Kræft er karakteriseret ved uhæmmet cellevækst et sted i kroppen, og det kan potentielt sprede sig til andre dele af kroppen. Forekomsten af kræft i Danmark har været stigende over de sidste mange år (1,2), bl.a. fordi befolkningen som helhed bliver ældre – stigende alder er nemlig en risikofaktor for udvikling af kræft.(2) Dødeligheden er samtidigt faldet som følge af fremskridt i kræftbehandlinger, og der er derfor et stigende antal mennesker, som lever med kræft.(2)

Mennesker med kræft er i risiko for at bliver underernærede, både på grund af den fysiske og metaboliske påvirkning, sygdommen har på kroppen, men også antikræftbehandlingen kan bidrage til underernæring.(3) Det er vigtigt at være opmærksom på underernæring og vægttab hos kræftpatienter, da det er associeret med en dårligere prognose.(3)

Ernæringens betydning

Målet med ernæringsterapi ved kræft er at:

  • Vedligeholde eller forbedre fødevareindtaget
  • Bevare muskelmassen og funktionsniveauet
  • Reducere risikoen for afbrydelse af planlagt antikræftbehandling
  • Forbedre livskvaliteten (3)

Ernæringsterapi består bl.a. af ernæringsvejledning foretaget af sundhedsprofessionelle. Da det ofte er svært at opretholde et tilstrækkeligt indtag af energi og protein gennem den almindelige kost, er medicinsk ernæring en vigtig del af ernæringsterapien. Det vil oftest være nødvendigt at supplere kosten med ernæringsdrikke, men hvis næringsindtaget vedbliver at være utilstrækkeligt, kan den almindelige kost helt eller delvist erstattes af oral, eller enteral medicinsk ernæring.(3)

Er du patient eller pårørende?

Her kan du læse mere om kræft og ernæring.

Læs mere her

Er du sundhedsfagligt personale?

Vores produkter findes i flere varianter, hvilket hjælper patienter til at følge deres ernæringsplan.

Læs mere om vores produkter her

Kræftpatienter kan opleve smagsforandringer i forbindelse med et sygdoms- og behandlingsforløb.

Læs mere om sygdomsrelaterede smagsforandringer her

Se vores film om forskning i medicinsk ernæring og kræft

Banebrydende forskning inden for ernæring

Se hvordan Nutricia forsker i ernæring til kræftpatienter.

Referencer

(1) Det danske Cancerregister, Sundhedsdatastyrelsen, data hentet d. 28-11-20171. Det danske Cancerregister, Sundhedsdatastyrelsen, data hentet d. 28-11-2017

(2) Sundhedsstyrelsen. Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne. Version 1,2. Oktober 2017

(3) Arends J, Bachmann P, Baracos V et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clinical Nutrition 2017;36:11-48