Dette er en informationsside til sundhedsfagligt personale

Nutricia har et stærkt ønske om at øge kendskabet til medicinsk ernæring blandt sundhedspersonale. Vi holder hospitaler, plejehjem, hjemmepleje, studerende, apoteker og grossister opdateret om produktudvikling, forskning og studier samt vore kurser og faglige arrangementer. Bekræft venligst at du er sundhedsfagligt personale for at fortsætte. Hvis du er patient eller pårørende kan vi også hjælpe dig med at komme til vore sider målrettet dig. Hvis du ønsker at ændre dit valg i fremtiden, skal du slette dine cookies.

Næringsbehov efter udskrivelse fra intensiv afdeling

Svækkelse og tab af muskelmasse er i stor udstrækning årsagen til vedvarende funktionelle begrænsninger et år efter udskrivelse fra intensiv afdeling (1)

Hvad sker der med næringsindtaget efter udskrivelse fra intensiv?

Perioden efter den akutte fase på intensiv afdeling er kendetegnet ved anabolisme og ændret kropskomposition. Det er derfor vigtigt at sikre, at der gives tilstrækkeligt ernæring til at støtte de anabole processer (2).

Det er desuden ofte omkring dette tidspunkt, at patienter begynder at kunne spise og drikke igen. Det antages måske, at patienten kan imødekomme sit næringsbehov via almindelig mad og får derfor seponeret nasalsonden. Dette er almindelig klinisk praksis efter ekstubering. Ofte fjernes nasalsonden dog for tidligt.

Et observationelt studie med 50 patienter efter ekstubering viste, at nasalsonden blev fjernet og erstattet med almindelig mad. Af disse 50 patienter var 44% underernærede (mean APACHE II score: 22) (3).

Proteinbehov imødekommes ikke efter udskrivelse fra intensiv

Et follow-up studie med 106 kritisk syge patienter (Apache II Median Score: 16) viste at (4):

  1. Den ordinerede mængde enteral ernæring svarede kun til 70% af proteinbehovet jf. retningslinjer.
  2. De første dage efter udskrivelse fra intensiv fik kun 22% af patienterne den ordinerede mængde protein.
  3. På dag 18-22 fik kun 53% af patienterne den ordinerede mængde protein

Ernæringsterapi efter udskrivelse fra intensiv

Patienter, som udskrives fra intensivafdeling til stamafdeling, imødekommer ikke rutinemæssigt deres behov for energi og/eller protein, hverken igennem almindelig mad eller enteral ernæring.

Den ordinerede mængde protein og energi til disse patienter er lavere end gældende retningslinjer anbefaler. En kombination af almindelig mad og enteral ernæring er den metode, som med størst sandsynlighed imødekommer det øgede energi- og proteinbehov (2).

Læs mere

Proteinbehov ved kritisk sygdom

Tab af muskelmasse er normalt hos kritisk syge patienter. Læs mere om vigtigheden af tilstrækkelig tilførsel af protein og tidlig opstart af enteral ernæring her.

Læs mere

Unik sondeernæring med helprotein

Nutrison Protein Intense er den første og eneste sondeernæring baseret på helprotein som indeholder et proteinniveau og kvalitet som er i oversensstemmelse med internationale retningslinjer for kritisk syge patienter.

Læs mere

Retningslinjer og anbefalinger for enteral ernæring

Internationale retningslinjer for kritisk syge anbefaler at man anvender enteral ernæringsprodukter baseret på helprotein.

Læs mere

Referencer

(1) Herridge MS, et al. One-year Outcomes in Survivors of the Acute Respiratory Distress Syndrome. The New England Journey of Medicine 2003;348(8):683-693.

(2) Ridley EJ, et al. An Observational Cohort Study in Critically Ill Adults. Journal of Parental Enteral Nutrition 2019;45(1):88-95.

(3) Peterson SJ, et al. Adequacy of Oral Intake in Critically Ill Patients 1 Week After Extubation. J Am Diet Association 2010;110(3):427-33

(4) Mitchell A, et al. Protein Provision in Critically Ill Adults Requiring Enteral Nutriton: Are Guidelines Being Met?. Nutrition in Clinical Practice 2019;34(1):123-30.