Dette er en informationsside til sundhedsfagligt personale

Nutricias produkter er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge. Venligst bekræft at du er sundhedsfagligt personale

PROTEINBEHOV VED KRITISK SYGDOM

TAB AF MUSKELMASSE VED KRITISK SYGDOM

Underernæring og tab af muskelmasse er almindeligt blandt kritisk syge patienter, delvist på grund af øget katabolisme i forbindelse med kritisk sygdom og delvist på grund af potentiel kronisk underernæring før indlæggelse. Underernæring på intensivafdelinger er forbundet med en række komplikationer, herunder langvarig respiratorisk dysfunktion og øget dødelighed (1,2). Tilstrækkelig proteintilførsel er afgørende i ernæringsbehandlingen af kritisk syge, og tidlig opstart af proteinrig enteral ernæring er vigtigt, da det har vist sig, at reducere dødelighed, give færre infektionskomplikationer og kortere indlæggelsestid på intensivafdelingen (1,4).

Billede reference (7-9)

Billede reference (7-9)

TIDLIG OPSTART AF PROTEINRIG ENTERAL ERNÆRING ER VIGTIGT

For at forebygge underernæring og tab af muskelmasse, bør proteinrig enteral ernæring ordineres til alle kritisk syge patienter, som ikke forventes at genoptage et normalt kostindtag inden for tre dage (1).

For at forebygge underernæring og tab af muskelmasse, bør proteinrig enteral ernæring ordineres til alle kritisk syge patienter, som ikke forventes at genoptage et normalt kostindtag inden for tre dage (1).

Proteinrig enteral ernæring bør opstartes inden for de første 24-48 timer efter indlæggelsen (3,4).

Proteinrig enteral ernæring bør opstartes inden for de første 24-48 timer efter indlæggelsen (3,4).

Øget tilførsel af protein er associeret med øget overlevelse (5).

Øget tilførsel af protein er associeret med øget overlevelse (5).

TIDSPUNKTET OG TYPEN AF PROTEIN HAR BETYDNING

Mængde, type og tidspunkt for proteintilførsel kan påvirke udfaldet for patienten ved kritisk sygdom. Fordi protein bidrager til at vedligeholde muskelmassen, bedre sårhelingen og fremme patientens rekonvalescens (6) er det afgørende, at patienten tolererer den enterale ernæring godt, således at energi- og proteinbehovet opnås med den rette timing.

Sondeernæring med meget højt indhold af helprotein er egnet som førstevalget i ernæringsbehandlingen af kritisk syge patienter, da det giver god tolerance og tilstrækkeligt protein i tråd med retningslinjerne uden at risikere overernæring (9).

FOREDRAG FRA ESPEN I MADRID I 2018

LÆS MERE

Unik sondeernæring med helprotein

Nutrison Protein Intense er den første og eneste sondeernæring baseret på helprotein som indeholder et proteinniveau og kvalitet som er i oversensstemmelse med internationale retningslinjer for kritisk syge patienter.

Læs mere

Retningslinjer og anbefalinger for enteral ernæring

Internationale retningslinjer for kritisk syge anbefaler at man anvender enteral ernæringsprodukter baseret på helprotein.

Læs mere

Næringsbehov efter udskrivelse fra intensiv afdeling

Svækkelse og tab af muskelmasse er i stor udstrækning årsagen til vedvarende funktionelle begrænsninger et år efter udskrivelse fra intensiv afdeling (1)

Læs mere

Referencer

(1) Singer P, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensice care unit. Clinical Nutrition 2019;38:48-79

(2) Kreymann KG, et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Intensiv Care. Clinical Nutrition 2006;25(2):210-223

(3) McClave SA, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutriton (A.S.P.E.N). JPEN J Parental Enteral Nutr 2016;40(2):159-211

(4) Allingstrup MJ, et al. Provision of Protein and Energy in Relation to Measured Requirements in Intensive Care Patients. Clinical Nutrition 2012;31:462-468

(5) Hurt D, et al. Summary Points and Consensus Recommendations from the International Protein Summit. JPEN J Parental Enteral Nutr 2017;32(1):142-151

(6) van Zanten ARH, et al. Very high intact-protein formula successfully provides protein intake according to nutritional recommendations in overweight critically ill patients: a double-blind randomized trail. Crit Care 2018;22:156

(7) Wischmeyer PE, Curr Opin Crit Care, 2006; 22-279-284

(8) Mitchell WK et al; Frantiers in Physiology; 2012; 2:260

(9) Demling RH. Nutrition, Anabolism, and the Wound Healing Process: An Overview. Journal of plastic surgery 2009;9:65-93