Dette er en informationsside til sundhedsfagligt personale samt patienter med recept.

Nutricias produkter er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge. Venligst bekræft at du er sundhedsfagligt personale eller har fået recept på nogle af vore produkter.

Nutrison Sterile Water

Nutrison Sterile Water

Nutrison Sterile Water anvendes som supplement til sondeernæring ved behov for yderligere væske. Demineraliseret.

Produktdatablad

Nutrison Sterile Water anvendes som supplement til sondeernæring ved behov for yderligere væske. Demineraliseret.

Indikaion

Kun til enteral brug. Ikke egnet som eneste kilde til ernæring.

Dosering

Dosering er individuel og bør ordineres af læge eller klinisk diætist.

Kontraindikationer

Ikke til intravenøst brug.

Forsigtighedsregler

Maksimal hængetid 24 timer.

Holdbarhed

12 måneder fra produktionsdato. Efter åbning 24 timer under forudsætning af aseptisk håndtering. Holdbarhedsdato fremgår af pakningen.

Opbevaring

Uåbnede pakninger opbevares tørt og mellem 5-25ºC. Åbnede pakninger opbevares i køleskab og anvendes inden 24 timer. Tilsluttet det lukkede system kan Nutrison Sterile Water hænge 24 timer ved stuetemperatur.

Vareinformation

Nutrison Sterile Water
Nutricia varenr.: 632277
Salgsenhed: 8 x 1000 ml pack

Print Page