Hvad er ketogen diæt?

Den ketogene diæt er diætbehandling bestående af højt fedt-, lav-kulhydrat- og moderat proteinindhold. Den ketogene diæt bruges til at kontrollere krampeanfald hos patienter med epilepsi, der ikke reagerer på antiepileptiske lægemidler. Dette kaldes refraktær eller medicinresistent epilepsi.


Hvad er en ketogen diæt?

Den ketogene diæt er en præcis og omhyggeligt beregnet medicinsk diæt, som kræver monitorering og opsyn af et erfarent keto-team, der som regel består af en neurolog, diætist og sygeplejerske.
Traditionelt set er den ketogene diæt blevet opstartet langsomt over flere dage under indlæggelse på hospitalet. Til trods for dette, er flere af de traditionelle aspekter af ketogen diæt blevet udfordret de seneste år, og hospitalsindlæggelse påkræves ikke nødvendigvis for alle patienter (afhængigt af diættype). Derfor bør ketogen diæt kun forsøges under nøje opsyn af en sundhedsperson.

En diætbehandling, der længe har eksisteret

Den ketogene diæt blev oprindeligt sammensat med henblik på at imitere kroppens metabolisme under faste. Siden historisk tid er det blevet observeret, at faste kunne afhjælpe krampeanfald. Til trods for at faste for en periode kan bidrage til at kontrollere anfald, er det ikke en holdbar løsning på sigt, idet kroppen imidlertid vil løbe tør for energilagre, hvilket vil medføre sult.
I 1921 foreslog den amerikanske læge, Dr. R.M. Wilder, at den metaboliske tilstand af faste kunne opretholdes i en lang periode med en “ketogen diæt”, der metabolisk set imiterer kroppens energiomsætning ved sult, og at dette kunne opnås ved at begrænse kulhydrat og give store mængder af fedt i diæten (1). I modsætning til en person i hungersnød, der vil brænde kropsfedt til energi, vil en person på ketogen forbrænde fedt fra deres kost, så de kan forblive i en fedt-brændende metaboliske tilstand over en længere periode.

Ketogen diæt blev hyppigt benyttet til at behandle epilepsi i 20’erne og 30’erne. Efter at moderne antiepileptiske midler blev lanceret i 1930’erne blev den ketogene diæt ikke brugt ligeså ofte. Nedgangen i den ketogene diæt fortsatte indtil 1990’erne, da der igen offentligt og klinisk opstod interesse for at diætbehandlingen skulle genindføres.

Øget interesse og øget antal af kliniske studier omkring ketogen diæt

De fleste patienter har en god effekt ved brug af antiepileptiske lægemidler (2). For de 20-30 % af patienterne, der ikke får et tilfredstillende resultat kan behandling med diæt være et godt alternativ (3) samt en effektiv behandling (4-8). I løbet af de senere år er mindre strenge diætalternativer blevet tilgængelige i tillæg til den klassiske variant af diæten. Derudover betragtes diæt i dag som et alternativ tidligere i behandlingsforløbet i vanskelige tilfælde (8).

Det er vigtigt at bemærke, at ketogen diæt måske ikke er hensigtsmæssig for alle personer med epilepsi, og derfor bør diæten drøftes med din individuelle sundhedsperson.

Ketogen diæt skal ikke påbegyndes på egen hånd. Et tværfagligt team med specialkompetencer inden for ketogen diæt vil afgøre hvilken variant af diæten, der er optimal. Hvis diæten har god effekt, kan behandlingen foregå i flere år.

  1. The global Campaign against Epilepsy. Geneva. World health organization 2000.
  2. Stafstrom C et al. 2004. Humana Press. Totawa.
  3. Kwan P et al. N Engl J Med 2000:342;314-319
  4. Freeman J et al. 2007. 4th ed. Demos, New York.
  5. Kossof EH et al Epilepsia 2009; 50:304-17.
  6. Keene DL. Ped Neurol. 2006;35(1):1-3.
  7. Henderson GB et al. J Child Neurol 2006;21 (3):193-198.
  8. Kossoff EH et al. Epilepsia 2009:febr50(2)304-317.