Hvordan virker ketogen diæt?

Ketogen diæt er en fedtrig og kulhydratfattig kost, som giver tilstrækkeligt med protein til vækst og udvikling. Ved at efterligne kroppens forbrænding ved faste vil patienten overgå fra at forbrænde kulhydrater til at forbrænde fedt som primær energikilde.


Ketogen kostbehandling

Den ketogene diæt blev oprindeligt sammensat med henblik på at imitere kroppens metabolisme under faste. Siden historisk tid er det blevet observeret, at faste kunne afhjælpe krampeanfald.
Til trods for at faste for en periode kan bidrage til at kontrollere anfald, er det ikke en holdbar løsning på sigt, idet kroppen imidlertid vil løbe tør for energilagre, hvilket vil medføre sult.
Her er den ketogene diæt en mulighed, da kroppen vil forbrænde fedt fra fedtholdige fødevarer, hvilket gør det muligt at forblive i et fedtforbrændende stadie i en længere periode.

Ketose og ketonstoffer

Når kroppen forbrænder fedt, produceres der ketonstoffer i leveren, som kan måles i blodet. Når ketonstofferne når en vis koncentration i blodet – hvilket er individuelt fra person til person – vil kroppen opnå en tilstand, der kaldes ketose; heraf navnet ketogen diæt. Dette er resultatet af, at kroppen overgår til at forbrænde fedt som energikilde i stedet for kulhydrater.

  • Behandlingen indebærer, at man under en begrænset eller længere periode spiser en nøje tilpasset og beregnet diæt, som er rig på fedt, indeholder tilstrækkeligt protein samt et minimum af kulhydrater. At starte en ketogen diæt vil kræve en større omlægning af madvaner- og rutiner, hvorfor det kræver støtte fra et tværfagligt specialistteam.

  • Det anbefales, at man afprøver diætbehandlingen over 3-6 måneder. Ved god effekt kan behandlingen foregå i flere år. For at kunne evaluere effekten af diæten er det optimalt, hvis der føres kalender over anfaldene fra før diætstart og undervejs i behandlingen. Derudover anbefales det at gennemføre en kostregistrering for at have et udgangspunkt til planlægning af diæten. Diætbehandlingen vurderes løbende af dit specialistteam og nødvendige justeringer af kosten kan foretages undervejs.

  • Et tværfagligt specialistteam inden for ketogen diæt afgør om diætbehandling kan være noget for dig. Afhængigt af diættypen kan diætbehandlingen startes enten under indlæggelse på hospital eller ambulant både hos børn og voksne. I startfasen er man i tæt dialog med sit specialistteam, der løbende vil vurdere hvordan kroppen reagerer på diætbehandlingen bl.a. ved hjælp af hyppige blodprøver. Der kan forekomme symptomer som kvalme og øget træthed. Der vil desuden ydes støtte og hjælp til opskrifter samt tilberedning af diætmåltiderne.
    Efter start vil du være i tæt dialog med specialistteamet, og der vil blive fulgt op med kontroller efter 1, 3, 6 og 12 måneder. Blodprøver vil blive taget ved hver kontrol.

  • Både voksne (2) og børn kan opnå en god effekt af diæten (1). Omkring 50% af de børn, der starter på ketogen diæt opnår en 50% reduktion af anfald. Andre positive effekter ved diæten kan være kortere og svagere anfald, forbedret søvnkvalitet, øget opmærksomhed og positiv effekt på de kognitive funktioner og livskvalitet (3,4). Der er forskellige mekanismer bag den anfaldsreducerende effekt, og der forskes fortsat i at forstå dem til fulde. Ketogen diæt kan også anvendes hos personer med GLUT1-mangel eller pyruvat dehydrogenasemangel, da kroppen ikke er i stand til at benytte kulhydrater som energikilde og i stedet kan få det meste af energien fra fedt.

  • Ikke alle kan opnå den ønskede effekt af diæten. Den ansvarlige vil foretage en vurdering i samråd med forældre/patient omkring, hvorvidt diæten bør fortsættes.