Hvad er aldersbetinget skrøbelighed?

Aldersbetinget skrøbelighed eller ”frailty”, som det hedder på engelsk, er et stadig mere almindeligt begreb inden for ældreomsorgen. Skrøbelighed er en tilstand, som blandt andet kendetegnes ved ufrivilligt vægttab, træthed, lav fysisk aktivitet almen svækkelse eller mere end 5 diagnosticerede sygdomme. Hvis man har tre eller flere af disse kendetegn, betegnes man som ”frail” eller inden for kategorien aldersbetinget skrøbelighed. Genkender du nogen af disse tegn, bør du tale med din læge eller med apoteket for mere information.


10-15 % af alle ældre over 65 år rammes af tilstanden "skrøbelighed".

Skrøbelighed er ikke nødvendigvis kun et resultat af, at man er blevet ældre og har en naturlig aldring. Meget handler i virkeligheden om underernæring. Som ældre kan man have nedsat appetit og derved svært ved at indtage tilstrækkelig næring. Kroppens evne til at optage næringsstoffer kan ligeledes forværres i takt med den naturlige aldring, hvorfor der kan være behov for et optimeret kostindtag.

Genkender du situationen, bør du tale med din læge eller med apoteket for mere information.

Aldersbetinget skrøbelighed er en tilstand, der blandt andet kan håndteres og vendes med fysisk træning samt et optimeret kostindtag med tilstrækkeligt med protein og energi.

Hvad er naturlig aldring egentlig?

Aldersbetinget skrøbelighed behøver ikke at være en del af aldringsprocessen, og det er en tilstand, du kan gøre noget ved.

Risikoen for sygdomme øges, jo ældre vi bliver. Vi har i dag langt bedre muligheder for at holde os stærke og friske langt op i årene. Arv, miljø, livsstil og forbedret medicinsk behandling er vigtige årsager til, at levealderen i Norden i dag er 79 år for mænd og hele 83 år for kvinder. Mange af de kendetegn, vi forbinder med naturlig aldring, kan faktisk være et resultat af underernæring.

Tegn på aldersbetinget skrøbelighed

At underernæring kan ramme os i det velstående Norden, lyder måske lidt uforståeligt, men naturlig aldring og underernæring hænger sammen. Når et ældre menneske ikke har lyst til at gå uden støtte; når tøj, som tidligere sad godt, begynder at hænge; når appetitten mangler, og man hellere bliver siddende – så kan det være, at der er tale om underernæring og aldersbetinget skrøbelighed.

  • Kroppen har brug for næring for at holde sig aktiv og vågen. At miste interessen for det, man før syntes var sjovt, kan være et tegn på, at kroppen får for lidt næring.

  • Mad er kroppens brændstof, og med for lidt næring mister kroppen hurtigt sin styrke. Føler man sig svag, bliver frygten for at falde større, og man bliver siddende i stedet. Der er derfor vigtigt at spise tilstrækkeligt i løbet af dagen.

  • Mangel på fysisk aktivitet kan føre til nedsat appetit, som igen kan føre til træthed. Det er derfor vigtigt at få sin daglige motion, fx. med en daglig lille gåtur.

  • Ikke alle fører kontrol over deres egen vægt, men hvis tøj, som før sad godt, begynder at hænge, bør du tale med din læge for at finde årsagen til vægttabet.

  • Det er en kendt sag, at polyfarmaci (brug af flere lægemidler) kan medvirke til skrøbelighed.