Dette er en informationsside til sundhedsfagligt personale

Nutricia har et stærkt ønske om at øge kendskabet til medicinsk ernæring blandt sundhedspersonale. Vi holder hospitaler, plejehjem, hjemmepleje, studerende, apoteker og grossister opdateret om produktudvikling, forskning og studier samt vore kurser og faglige arrangementer. Bekræft venligst at du er sundhedsfagligt personale for at fortsætte. Hvis du er patient eller pårørende kan vi også hjælpe dig med at komme til vore sider målrettet dig. Hvis du ønsker at ændre dit valg i fremtiden, skal du slette dine cookies.

MUSKELMASSE OG KEMOTOKSICITET

ARTIKEL

Læs hele artiklen om betydningen af muskelmasse og -densitet for kemotoksicitet

TIDLIG OPSTART AF MEDICINSK ERNÆRING

Vi ved fra både forskning og klinisk erfaring, at kræftpatienter ofte taber sig. Vægttabet udgøres ikke kun af fedtmasse, men også tab af fedtfri masse (muskelmasse). Kemoterapi virker i fedtfri masse, og når denne reduceres i behandlingsforløbet, kan patienterne opleve dosisbegrænsende toksicitet (1).

Studier har fundet bedre compliance til planlagt stråleterapi, når enteral ernæring igangsættes tidligt (2,3).

<em> Illustration af tre mandlige patienter med forskelligt BMI men samme  muskeltværsnitsareal. Adapteret fra Prado CM et al, 2016. </em>

Illustration af tre mandlige patienter med forskelligt BMI men samme muskeltværsnitsareal. Adapteret fra Prado CM et al, 2016.

TALER FRA NUTRICIA

På Nutricia Congresses kan du høre Professor Michael Sawyer tale om, hvordan muskelmasse og -densitet påvirker kemotoksicitet og behandlingsresultat hos kræftpatienter.

BEDRE OVERLEVELSE MED TIDLIG OPSTART

Ernæringsterapi er associeret med længere overlevelse hos kræftpatienter. Et studie med patienter med spiserørskræft i risiko for underernæring behandlet med stråleterapi fandt øget overlevelse, når medicinsk ernæring blev påbegyndt ved diagnosetidspunktet. Denne association sås ikke, når medicinsk ernæring først blev påbegyndt senere i behandlingsforløbet, hvilket understreger vigtigheden i tidlig opstart (4). I en analyse af patienter med pankreaskræft har man desuden fundet, at vægtøgning > 2% er associeret med længere overlevelse, såfremt ernæringsinterventionen finder sted inden for tre måneder fra diagnosetidspunkt (5).

LÆS MERE

Smagsforandringer og kræftbehandling

Smagsforandringer kan bidrage til underernæring, som er en vigtig forudsigende faktor for morbiditet, mortalitet, respons på behandling og toksicitet.

LÆS MERE

Vægttab og overlevelse hos kræftpatienter

Betydningen af vægttab og BMI for kræftpatienters overlevelse.

LÆS MERE

Præoperativ ernæringsterapi

Vigtigheden af præoperativ ernæringsterapi for postoperative fordele og minimering af stressmetabolisme.

LÆS MERE

Referencer

(1) Prado CM, et al. Sarcopenia and cachexia in the era of obesity: clinical and nutritional impact. Proc Nutr Soc 2016;75(2):188-198

(2) Odelliet al. Clinical Oncology 2005; 7:639-645

(3) Accagnellaet al. Support Care Cancer 2010;18:837-845

(4) Cox S, et al. Role of nutritional status and intervention in oesophageal cancer treated with definitive chemoradiotherapy: outcomes from SCOPE1. British Journal of Cancer 2016;115:172–177

(5) Trestini I, et al. Prognostic Impact of Early Nutritional Support in Patients Affected by Locally Advanced and Metastatic Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Undergoing Chemotherapy. European Journal of Clinical Nutrition 2018;72:772–779

Print Page